بازگشت بازگشت
آرشیو اخبار شعب

برگزاري كارگاه آموزشي CPT
برگزاري كارگاه آموزشي CPT

کارگاه آموزشی CPT برای پزشکان 9 شعبه برگزار شد .


توسط: مدیریت روابط عمومی تاریخ انتشار: چهارشنبه، 14 مرداد 1394 ساعت 14:09:10

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved