بازگشت بازگشت
کتاب مجموعه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مجموعه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوري، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تهیه شده است. 

این کتاب مشتمل بر عناوینی نظیر: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ فهرست فصول؛ قوانین و مقررات مربوطه؛ زیرنویس های راهنما؛ واژه نامه تفصیلی و ... می باشد.

علاقمندان جهت بهره برداری از این کتاب می توانند از طریق لینک زیر این کتاب را دریافت نمایند.

دانلود کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ انتشار:شنبه، 15 شهریور 1393 ساعت 12:08:00 تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه، 22 دی 1394 ساعت 10:48:05 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:3036

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved