بازگشت بازگشت
عضو هیأت مدیره

: عضو
اسماعیل مهدوی نیا

: سوابق تحصیلی

سوابق کاری : 

تلفن :
88770816 -021
نمابر :
88770989- 021
: پست الکترونیک

 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved