بازگشت بازگشت
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

 
: مدیرعامل
دکتر ابراهیم کاردگر

: سوابق تحصیلی

دکتری:اقتصاد گرایش اقتصادی سنجی و اقتصاد پولی،دانشگاه مازندران سال 1380 الی 1386

 کارشناسی ارشد: اقتصاد محض،دانشگاه شهید بهشتی،سال 1374 الی 1376

 كارشناسي: اقتصاد نظري، دانشگاه تهران، 1369 الی 1373

دیپلم:رياضي و فيزيك 1369

 سوابق کاری:

* کارشناس تحقیقات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از سال1373 الی 1377

* کارشناس بیمه،بیمه دانا،شعبه ساری(حوزه استان مازندران)از سال 1377 الی 1378

*معاون بیمه،بیمه دانا،شعبه نوشهر(حوزه غرب مازندران) از سال 1378 الی 1379

*کارشناس بیمه،بیمه دانا،شعبه گرکان و نوشهر از سال 1380 الی 1381

* سرپرست بیمه دانا شعبه گرگان( حوزه استان گلستان) از سال 1380 الی 1381

*معاون بیمه دانا،شعبه نوشهر (حوزه غرب مازندران)از سال 1381 الی 1383

*رئیس بیمه دانا،شعبه نوشهر (حوزه غرب مازنداران )از سال 1383 الی 1390

*مشاور اقتصادی فرماندار نوشهر از سال 1389 الی 1390

*عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دانا از فروردین 1391 الی شهریور1392

* عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

* عضو اتاق فکر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

* عضو اصلی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سال 1391

*عضو هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین از سال 1391 الی آذر 1392

* عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال 1392

* رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه اتکائی امین از آذرماه 1392 تا مهر 1393

* نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آسیا از مهر ماه 1392 الی شهریور 1397

* نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دانا از مهر 1397 تا کنون 

تلفن :
88770810 -021
نمابر :
88770813- 021
: پست الکترونیک
e-kardgar@dana-insurance.ir
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved