بازگشت بازگشت
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

دکتر ابراهیم کاردگر
مدیر عامل
e-kardgar@dana-insurance.ir
021-88770810
021-88770813
سوابق تحصیلی:
دکتری:اقتصاد گرایش اقتصادی سنجی و اقتصاد پولی،دانشگاه مازندران سال 1380 الی 1386
 کارشناسی ارشد: اقتصاد محض،دانشگاه شهید بهشتی،سال 1374 الی 1376
 كارشناسي: اقتصاد نظري، دانشگاه تهران، 1369 الی 1373
دیپلم:رياضي و فيزيك 1369

 سوابق کاری:
* کارشناس تحقیقات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از سال1373 الی 1377 * کارشناس بیمه،بیمه دانا،شعبه ساری(حوزه استان مازندران)از سال 1377 الی 1378
*معاون بیمه،بیمه دانا،شعبه نوشهر(حوزه غرب مازندران) از سال 1378 الی 1379
*کارشناس بیمه،بیمه دانا،شعبه گرکان و نوشهر از سال 1380 الی 1381
* سرپرست بیمه دانا شعبه گرگان( حوزه استان گلستان) از سال 1380 الی 1381
*معاون بیمه دانا،شعبه نوشهر (حوزه غرب مازندران)از سال 1381 الی 1383
*رئیس بیمه دانا،شعبه نوشهر (حوزه غرب مازنداران )از سال 1383 الی 1390
*مشاور اقتصادی فرماندار نوشهر از سال 1389 الی 1390
*عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دانا از فروردین 1391 الی شهریور1392
* عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* عضو اتاق فکر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* عضو اصلی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سال 1391
*عضو هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین از سال 1391 الی آذر 1392
* عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال 1392
* رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه اتکائی امین از آذرماه 1392 تا مهر 1393
* نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آسیا از مهر ماه 1392 الی شهریور 1397
* نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دانا از مهر 1397 تا کنون
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved