بازگشت بازگشت
عضو هیأت مدیره

دکتر سعید شیرزادی
رئیس
S.Shirzadi@dana-insurance.ir
021-88770816
021-88770989
سوابق تحصیلی:
* دکترای مدیریت مالی
* کارشناسی ارشد مدیریت مالی
* کارشناسی مدیریت مالی

سوابق کاری :
* مشاور مالی و اقتصادی مدیرعامل راه آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی (سال 92 تاکنون)
* مشاور عالی هیئت مدیره بانک صادرات و عضو کمیته سرمایه گذاری (سال 92 تاکنون)  
* مشاور شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سال 90 تاکنون)  
* مشاور شرکت تامین سرمایه امین (سال 88 الی 91 )  
* مدیرعامل شرکت کارگزاری امین آوید (سال 87 الی91)  
* مشاور شرکت تامین سرمایه امید (سال 92 تاکنون)
* مشاور شرکت‌های کارگزاری پاسارگاد،کالای خاورمیانه و صنعت و معدن (سال 92تا کنون)  
* مدیر صندوق مشترک سرمایه گذاری امین ملت (سال 88 الی91)
* مدیر صندوق مشترک سرمایه گذاری امین گلوبال (سال 88 الی91)
* مدیر طرح ارزشگذاری شرکت ارتباطات سیار،حفاری شمال و نفت پارسیان درتامین سرمایه امین      
* مشاور شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان (سال 89 الی 91)
* مشاور شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران(صانیر) (سال89 الی91)
* کارشناس ارشد معاونت طرح و برنامه و امور شرکتهاي سرمايه گذاري بانک ملي(سال84الی86)
* کارشناس مرکز مطالعات بانک رفاه (سال 83 الی 84)
* مشاور واحدخدمات مالی و سرمایه گذاری مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف(سال86تاکنون)
* مشاور شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سال 87)
* عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان همدان ( سهام عدالت )(سال 90)
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved