بازگشت بازگشت
رئیس هیأت مدیره

دکتر رضا جعفری
رئیس هیئت مدیره
R.Jafari@dana-insurance.ir
021-88770816
021-88770989
سوابق تحصیلی:
* دکترای مدیریت مالی
* کارشناسی ارشد مدیریت مالی
* کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری :
* مشاور اتكايي و امور بين‌الملل بيمه مركزي ج.ا.ايران  
* مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدنی کشور
* دبیر مجمع وعضو هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور   
* مشاور رئيس كل بيمه مركزي ج.ا.ايران  
* مديركل بيمه ايران استان گلستان  
* رئيس بيمه‌ ايران شعبه شاهرود  
* کارشناس ارشد مالی،معاون اداره بيمه‌هاي اشخاص
* کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
* عضویت در شورای فنی بیمه ایران در استانهای سمنان و گلستان
* مدرس علوم بيمه و مالي در دانشگاههاي آزاد اسلامي و پيام نور 
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved