بازگشت بازگشت
بانک ایده


تعامل با مخاطبین راز توانایی بیمه داناست که توانسته است طی سال های فعالیت خود اطمینان ذینفعان خود را جلب نماید

همانطور که می دانید، بیمه دانا طی سال های فعالیت خود همواره توانسته است نوآوری در ارائه طرح های بیمه ای توانمندی های خود را به جامعه معرفی کند و خدمات مشتری پسندی را به آحاد جامعه ارائه نماید. به همین منظور، در صدد هستیم بار دیگر با حمایت و استفاده از ایده های نوآورانه شما مخاطبان بیمه دانا برگ زرین دیگری را بر افتخارات شرکت بیفزاییم. بدیهی است این افتخار نصیب نمیگردد مگر با همراهی و ارائه طرح های نوآورانه شما عزیزان

با طرح ایده خود در قالب مشخصات زیر ما را به استفاده از پیشنهادهای ارزشمندتان مفتخر فرمائید
نام خانوادگی
نام

نوع همکاری
select
پست الکترونیک
تلفن همراه
 
تلفن
 
محل اقامتخلاصه ایده و طرح پیشنهادی

ثبت
انصراف
فایل
خاطرنشان می سازد به ایده های خلاق، راهبردی و پیشنهادی مورد قبول جوایزی اهدا خواهد شد

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved