بازگشت بازگشت
بیمه ثالث اتومبیل

درباره بیمه شخص ثالث اتومبیل

 در اين نوع بيمه، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني يا مالي) تحت پوشش قرار مي‌گيرد. منظور از خسارت بدني، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی(جزیی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص‌ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد. منظور از خسارت‌های مالي، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص‌ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و در ايران نيز از سال 1347 اجباری شده است و پوشش‌های مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی، به صورت پوشش‌هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي‌شود. ادامه مطلب...                                                                  

   
انواع بیمه
مشتریان
خطرات تحت پوشش
خطرات خارج ازتعهد
تخفیف عدم خسارت
راهنمای خرید
راهنمای دریافت خسارت
مقالات
فرمها
خسارات بزرگ

  انواع بیمه 

 

 در حال حاضر بیمه‌های شخص ثالث اتومبیل به دو دسته بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده تقسیم می‌شوند.

 

مشتریان بیمه‌ شخص‌ثالث اتومبیل

طبق ماده 1 قانون شخص‌ثالث، دارندگان وسایل نقلیه ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث می‌باشند.(دارنده اعم از مالک یا متصرف خودرو می باشد)

خطرات تحت پوشش بیمه‌ شخص‌ثالث

در بيمه شخص ثالث بیمه دانا خطرات زير تحت پوشش بيمه است:

- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه.

- خسارت‌هايي كه از محمولات وسيله نقليه موضوع بیمه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

خسارات خارج از تعهدات بيمه شخص‌ثالث 

- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

- خسارات وارده به محمولات وسائل نقليه مسبب حادثه.

- خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تششعات اتمي و راديو اكتيو.

- خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم.

- خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.

 

تخفيف عدم خسارت بيمه شخص‌ثالث

حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسيله نقليه و ميزان تعهدات بيمه‌گر مطابق تعرفه‌هاي مصوب تعيين و اعمال مي‌شود. به منظور تشويق بيمه‌گذاران به دقت در رانندگي، به آن دسته از بيمه‌گذاراني كه در يكسال بيمه‌اي هيچگونه خسارتي ایجاد نکرده باشند به هنگام تمديد بيمه‌نامه تخفيف اعطا مي‌شود و از پرداخت بخشی از حق بيمه سال‌هاي بعد به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود .

  

 

 

                                                                                                                                                                                                  مدارک مورد نیاز ...

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved