بازگشت بازگشت
افزایش سرمایه

تاریخ: 96/11/29                * تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29

 

تاریخ:97/8/15                      * نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

                                                    - گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل شرکت بیمه دانا(سهامی عام)

                                                - گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت بیمه دانا(سهامی عام)

                                               -  گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 

 


تاریخ انتشار:چهارشنبه، 21 آذر 1397 ساعت 10:56:00 تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه، 25 آذر 1397 ساعت 12:32:25 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:675

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved