• ساعت : ۱۱:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ 
  • کد خبر : ۳۴۸۶
برگزاری دوره آموزشی بیمه‌های مسوولیت، ویژه شبكه فروش شعبه شاهرود
شبکه فروش شعبه شاهرود بیمه دانا، در دوره آموزشی صدور بیمه‌های مسوولیت حضور یافت.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه‌دانا، با موافقت و همکاری مدیریت بیمه‌های مسوولیت و آموزش، دوره آموزشی صدور بیمه‌های مسوولیت، ویژه شبکه فروش شعبه شاهرود برگزار و توسط همکاران مدیریت مسوولیت، آقایان غلامی و روزبهانی ارائه شد.
در این دوره آموزشی ضمن یادآوری نکات فنی در خصوص نحوه صدور این بیمه‌نامه، بر لزوم افزایش پرتفوی بیمه‌های مسوولیت با نرخ و شرایط جدید نیز تاکید شد.

برچسب ها

    6.0.21.0
    V6.0.21.0