• ساعت : ۱۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۳۴۹۰
شعبه آبكوه مشهد از پرداخت خسارت غیر واقعی جلوگیری كرد
شعبه آبکوه مشهد بیمه دانا با درایت و هوشمندی کارشناسان خود از پرداخت خسارت چندین پرونده غیرواقعی جلوگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، علی‌اصغر محمدزاده اول، رئیس شعبه آبکوه مشهد اعلام کرد: با تلاش، همت و دقت همکاران این شعبه، اعضاء کمیته خسارت اعم از رییس شعبه، معاون و مسئول دایره دیات، وکلاء و کارشناس تحقیق، از پرداخت خسارات غیر واقعی در چندین پرونده مالی و جانی بالغ بر 60.000.000.000 ریال جلوگیری شد.
موضوع این پرونده‌ها عمدتا مربوط به خسارت ناشی از صحنه سازی، جابجایی راننده، و اعتراض به کارشناسی تصادفات بوده است.
علاوه برآن بیش از یکصد مورد اشتباه محاسباتی درتعیین میزان دیه و اصلاح دادنامه انجام شده است.
رئیس شعبه آبکوه در پایان از راهنمایی‌ها و تعاملات معاونت فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت و مدیریت‌های  رسیدگی و بررسی خسارت‌های جانی و اتومبیل نیز تشکر کرد. 
  


 

برچسب ها

    6.0.21.0
    V6.0.21.0