ســـــهام عـــدالت

سهام عدالت به منظور فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی ایجاد شده است. از اهداف اجرایی سهام عدالت: توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم، به منظور تأمین عدالت اجتماعی، متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی، ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی، انسانی و فناوری و.... است .

آدرس : تهران - شهرک قدس - فاز یک - خیابان ایران زمین - خیابان مهستان - ساختمان 15 آدرس : 88089901-19

شــرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

عليرغم تشكيل هلدينگ هاي تخصصي، بخش قابل توجهي از شركتهاي گروه تامين به لحاظ اهميت خاص، پراكندگي رشته فعاليت و عدم برخورداري از الزامات هلدينگ داري و نيز برخي از شركتها به دليل مشكلات ساختاري و عملكردي و نياز به برنامه هاي اصلاح ساختار و يا تعيين تكليف، به صورت مستقيم توسط شستا اداره مي شود. گستردگي و تنوع فعاليت ويژگي اصلي فعاليتهاي شركتهاي تحت مديريت مستقيم شستا مي‌باشد. حضور در صنايع بزرگ و مهمي همچون خودرو و قطعات آن، صنايع فلزي همچون محصولات مسي، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، لوازم خانگي اهميت خاصي به اين گروه بخشيده است. ضمن آنكه ساير انواع فعاليت ها از قبيل IT (شركت فن آوا)، فعاليت در امور سرمايه گذاري و بورس (صبا تامين، مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري و سرمايه گذاري رنا ) در اين گروه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شرکت سرمايه گذاری صبا تامين خود به عنوان يک هلدينگ که نقش خريد و فروش سهام مجموعه را به عهده دارد فعاليت می کند و از سهامی خاص به سهامی عام تبديل شده است .

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان بخارست - خیابان 15 - پلاک 14 آدرس : 88707501

6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0