ردیف کد نمایندگی نام واحد واحد سرپرستی نوع شهر تلفن فکس تلفن همراه پست الکترونیک وبسایت آدرس وضعیت فعالیت
4010 آیناز صدیق پور متنق استاد شهريار تبريز کد 57 حقیقی تبریز 0 09149997278 تبریز..... لغو کد
4109 زینب ویسی مسجد کبود تبريز کد 15 حقیقی تبریز 0 09902509424 00000 تعليق با صدور بيمه نامه غير مستقيم
4164 محمد گلمحمدی چایکندی استاد شهريار تبريز کد 57 حقیقی تبریز 32345379 09149178799 شهرستان تبریز تعليق با صدور بيمه نامه غير مستقيم
4196 سمیه نظری استاد شهريار تبريز کد 57 حقیقی تبریز 34246061 09334032225 تبریز لغو کد
4214 نگار تقی زاده حساس استاد شهريار تبريز کد 57 حقیقی تبریز 34430301 09147897868 آذربایجان شرقی- تبریز تعليق با صدور بيمه نامه غير مستقيم
4449 منیژه فیروزی استاد شهريار تبريز کد 57 حقیقی تبریز 34758839 09145050634 تبریز-..... لغو کد
4421 گلناز باقری اروميه کد 11 حقیقی ارومیه 03433654387 09015904078 ارومیه- فعال
4268 علی ولی زاده قمشگانی اروميه کد 11 حقیقی ارومیه 04436723639 09120984410 قچایپاره- بلوار آیت اله خامنه ای - روبروی اداره جهاد کشاورزی لغو کد
4002 شیما تسو اروميه کد 11 حقیقی ارومیه 0 09111111111 ارومیه لغو کد
4124 سعیده ثروت جو اروميه کد 11 حقیقی ارومیه 0 09147100094 ارومیه لغو کد
خروجی اکسل

6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0