فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر در قبال استفاده کنندگان

 فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران استراحتگاه ها

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شرکت هاي نصب و نگهداري و دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان پله برقی/ پیاده روي متحرک در قبال استفاده کنندگان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران اماکن و مجموعه هاي ورزشی

فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی دارندگان قایق و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان

 فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر پایگاه اورژانس و مراکز آمبولانس (امداد رسانی و کمک های

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال مراجعین

 فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان تور و اردوهای مسافرتی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان مسابقات ورزشی

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث (ویژه عملیات ساختمانی)

 فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران سینما ، آمفی تئاتر و و سالن های همایش در قبال مراجعین

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی صاحبان فروشگاهها / مغازه داران در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی مالکان و دارندگان جرثقیل و لیفتراک در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی مالکان و دارندگان تاورکرین در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا مسئول فنی مرکز درمانی در قبال بیماران و مراجعین

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز توانبخشی و حمایتی

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث

 فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، ناظر و محاسب پروژه‌های ساختمانی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر و مجریان گازرسان 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر آب ساختمان و آتش‌نشانی 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

 فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح،محیط بانان و شکارچیان در قبال اشخاص ثالث

 فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیر هیات مدیره ساختمان در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران حقوقی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران حقیقی

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا(محصول)

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مالک / ساکن واحد های مسکونی در قبال سایر واحد ها و اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران / صاحبان پاركینگ عمومی در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها و دهیاری ها

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی جايگاه داران سوخت در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدني مدير/ هیات مديره شرکت شهرك هاي صنعتي در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران خوابگاه دانشجويی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران رستوران و سالن هاي پذيرائی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شركت هاي نصاب و بازرسی سیستم هاي گازسوز خودرو C

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران مراکز آموزش عالی در قبال دانشجويان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران مهد کودک

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران هتل و مهمان پذيرها در قبال مشتريان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مديران / صاحبان تعمیرگاه مجاز/کارواش در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال پیمانکاران/مهندسین ناظر

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه جامع ساختمان(طرح جام آسا دانا )


6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0