راهنمای کاربری 1: راهنمای کاربری نحوه دریافت حق بیمه

تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

اندازه پرونده : 1254574 bytes

امتیاز :  ۳.۶۰ |  مجموع :  ۱۰

  راهنمای کاربری 2: راهنمای کاربری نحوه تولید کد شناسه

  تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

  اندازه پرونده : 801413 bytes

  امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

   راهنمای کاربری 3: راهنمای کاربری دریافت حق بیمه از طریق دستگاه Pos

   تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

   اندازه پرونده : 1477426 bytes

   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    راهنمای کاربری 4: راهنمای کاربری نحوه ارسال پیام

    تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

    اندازه پرونده : 974539 bytes

    امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

     راهنمای کاربری 5:راهنمای کاربری نحوه تحویل و واگذاری اسناد مالی

     تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

     اندازه پرونده : 2825332 bytes

     امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

      راهنمای کاربری 6:راهنمای کاربری واریز حق بیمه از درگاه بانک ملت

      تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

      اندازه پرونده : 523742 bytes

      امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

       راهنمای کاربری 7: نحوه بررسي وضيعت اقساط اعلاميه بدهکار در نرم افزار فناوران

       تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

       اندازه پرونده : 457333 bytes

       امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

        راهنمای کاربری 8: صندوق نقدی دریافت نمایندگان

        تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

        اندازه پرونده : 1428687 bytes

        امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

         راهنمای کاربری 9:راهنمای کاربری نحوه دریافت حق بیمه از طریق pc pos

         تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

         اندازه پرونده : 1288211 bytes

         امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

          راهنمای کاربری 10: بررسی و رفع مشکلات احتمالی در سیستم فناوران

          تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

          اندازه پرونده : 1033213 bytes

          امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

           راهنمای کاربری11: نحوه جایگزینی رسید حق بیمه

           تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

           اندازه پرونده : 1104225 bytes

           امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

            راهنمای کاربری 12: راهنمای کاربری نحوه واگذاری و برگشت چک - جایگزنی و استرداد چک

            تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

            اندازه پرونده : 597154 bytes

            امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

             راهنمای کاربری 13:راهنمای آموزشی سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام)

             تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

             اندازه پرونده : 1150264 bytes

             امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

              راهنمای کاربری14: دستورالعمل سامانه داناکارت

              تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

              اندازه پرونده : 1348600 bytes

              امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

               راهنمای کاربری15: راهنمای اخذ گزارش از گزارشات Data WhareHouse

               تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

               اندازه پرونده : 594720 bytes

               امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

                راهنمای کاربری16: راهنمای استعلام بیمه گذار- ثبت Vin - استعلام بیمه نامه سال قبل

                تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

                اندازه پرونده : 1352943 bytes

                امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

                 راهنمای کاربری17: تغییرات سخه 8.29 فناوران

                 تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

                 اندازه پرونده : 1063586 bytes

                 امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

                  راهنمای کاربری18: راهنمای اموزش نرم افزار جام

                  تاریخ انتشار : 1400/06/21 تاريخ ايجاد : 1400/06/21

                  اندازه پرونده : 586855 bytes

                  امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱


                   6.0.21.0
                   گروه دورانV6.0.21.0